Oferta terapeutyczna Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, lekami, hazardem, narkotykami i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego. Pacjenci ze skierowaniem lekarskim nie wymagający detoksykacji, przyjmowani są po uprzednich rozmowach diagnostyczno – motywujących. Program terapii jest oparty o zorganizowaną strategię oddziaływań psychologicznych: grupowych i indywidualnych w oparciu o koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Informacje praktyczne:

  • Pobyt w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu (ODTUA)  jest bezpłatny;
  • Leczenie w ODTUA ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania  leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne;
  • Terapia  w  ODTUA trwa  ok. 6 tygodni,  zajęcia  odbywają  się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00;
  • Pacjent na czas pobytu w ODTUA jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza  specjalisty  psychiatry,  psychologa,  terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki;
  • Pacjent  przebywający  w ODTUA może  otrzymać  zwolnienie  lekarskie  oraz  zaświadczenie o pobycie;
  • Pacjent w trakcie pobytu w ODTUA otrzymuje posiłek oraz leki wg karty zleceń (na dni pobytu oraz na dni wolne).

Informacje szczegółowe:

Rejestracja:

osobista lub telefoniczna

czynna: poniedziałek - piątek od 7.00 do 20.00
tel. 63 243 67 67, 63 244 43 95