Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna, Gniezno, ul. Chudoby 16, realizuje "Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin – Terapia uzależnień behawioralnych - możliwości, rozwiązania, nadzieje", współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Leczeniem mogą być objęci dorośli, młodzież, dzieci (i ich rodziny).
Leczenie i pomoc realizowana jest przez psychoterapeutów, lekarzy i radcę prawnego.
Nie jest wymagane skierowanie. Zapewniamy dyskrecję. Leczenie jest bezpłatne.

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
czynna: poniedziałek - piątek od 7:00 do 20:00
tel.  61 429 25 06,  661 485 266

Poradnia Leczenia Uzależnień w Gnieźnie, ul. Chudoby 16, od czterech lat zajmuje się profesjonalnym leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków jak również leczeniem uzależnionych od internetu, hazardu, seksu, nałogowego robienia zakupów itp. Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego od Ministra Zdrowia leczenie od roku 2016 ma charakter rozbudowany, kompleksowy i obejmie większą liczbę osób potrzebujących.
Kompleksowość leczenia obejmuje udział pacjentów w psychoterapii indywidualnej, a w razie potrzeby również grupowej, pomoc lekarską ale również porady radcy prawnego w zakresie optymalnego spłacania długów i konstruktywnego radzenia sobie przez rodzinę z osobą, która takie długi w sposób niekontrolowany zaciąga. Leczenie będzie prowadzone przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień. Regularnie porad dla osób i rodzin dotkniętych długami z powodu uzależnienia od hazardu, zakupów, będzie udzielać radca prawny. Możliwe też będą konsultacje lekarskie.
Leczeniem są objęci zarówno dorośli jak również młodzież i dzieci. Wśród dzieci i młodzieży jest wiele osób nałogowo korzystających z internetu, co prowadzi do znacznych zaniedbań ich nauki szkolnej czy kontaktów z rodziną, powodując uszkodzenie ich zdrowia psychicznego.
Mamy świadomość, że osoby uzależnione rzadko z własnej inicjatywy zgłaszają się po pomoc, dlatego zapraszamy w pierwszej kolejności rodziny dotknięte tym problemem lub osoby bliskie, aby uzyskały fachową poradę dotyczącą zmotywowania osoby uzależnionej do leczenia i znalezienia rozwiązania. Ludzie, którzy odbyli leczenie własnego uzależnienia lepiej się czują i lepiej radzą sobie w życiu, dlatego warto.

KBPN

Ministerstwo zdrowia