Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
  • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (F00-F99).
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Nasi specjaliści:

lek. med. Krzysztof Jęczkowski - specjalista psychiatra
lek. med. Joanna Staweno-Dziworska - specjalista psychiatra
mgr Janusz Bachmiński - certyfikowany psychoterapeuta
mgr Izabela Działak-Śliwa - specjalista psychologii klinicznej
mgr Anna Mejsner-Ignaczak - psycholog
mgr Edyta Nita - psycholog
mgr Monika Szczesiak - psycholog, terapeuta środowiskowy
mgr Kamila Winkowska - psycholog
Wioletta Woźniak - pielęgniarka
Magdalena Żmijewska-Swat - pielęgniarka

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Pacjenta kierowanego do objęcia przez Zespół Leczenia Środowiskowego należy wyposażyć w skierowanie (pobierz) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrze jest umówić pacjenta na wizytę:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 20:00
sobota od 7:30 do 15:00
Tel.  578 878 000

Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie: rodzina, lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub każda osoba przez niego upoważniona.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.