Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
  • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (F00-F99).
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Nasi specjaliści:

lek. med. Krzysztof Klementowski - specjalista psychiatra
lek. med. Marek Kukla - specjalista psychiatra
lek. med. Jacek Pasternak - specjalista psychiatra
lek. med. Dawid Pluta-Plutowski - specjalista psychiatra
mgr Izabela Działak-Śliwa - specjalista psychologii klinicznej
lek. med. Krzysztof Zabłocki - specjalista psychiatra lek. med. Romualda Żelichowska-Kielska - psychiatra
mgr Wojciech Małuszek - certyfikowany psychoterapeuta
mgr Ewa Boruta - psycholog
mgr Katarzyna Cegła - pielęgniarka
mgr Piotr Furman - psycholog
mgr Dagmara Glapa - psycholog
mgr Paulina Kasprzak - psycholog
mgr Joanna Łukacka - psycholog
mgr Aleksandra Pogorzelska - psycholog
mgr Maksym Szumigalski - psycholog

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Pacjenta kierowanego do objęcia przez Zespół Leczenia Środowiskowego należy wyposażyć w skierowanie (pobierz) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 20:00
sobota od 7:30 do 15:00
Tel.  724 769 979,  62 592 09 00

Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie: rodzina, lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub każda osoba przez niego upoważniona.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.