Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
  • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (F00-F99).
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Nasi specjaliści:

mgr Barbara Angulska – pielęgniarka, terapeuta środowiskowy
mgr Olga Bartczak – psycholog, psychoterapeuta
mgr Marzena Górska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Katarzyna Iwasieczko – psycholog, psychoterapeuta
mgr Eliza Jabłońska-Janowska – psycholog, psychoterapeuta
mgr Elżbieta Krynicka – specjalista psychologii klinicznej
mgr Marcin Maciejski – certyfikowany psychoterapeuta
mgr Joanna Małecka – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Rafał Marszał – specjalista psychiatra
mgr Beata Nowacka – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Grażyna Rosiak – specjalista psychiatra
mgr Klaudia Stefanowska – psycholog
mgr Monika Szczesiak – psycholog, terapeuta środowiskowy
mgr Maksym Szumigalski – psycholog
mgr Marcin Wasela – specjalista psychoterapii uzależnień, pracownik socjalny
lek. med. Kinga Wiśniewska – specjalista psychiatra
mgr Marta Zentel – psycholog, psychoterapeuta

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Pacjenta kierowanego do objęcia przez Zespół Leczenia Środowiskowego należy wyposażyć w skierowanie (pobierz) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrze jest umówić pacjenta na wizytę:

poniedziałek - sobota od 7:30 do 20:00
Tel.  62 501 86 18,  782 899 298

Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie: rodzina, lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub każda osoba przez niego upoważniona.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.