Aktualnie w sytuacji epidemii koronawirusa nie jest konieczny bezpośredni kontakt z nami. Zarówno rejestracja jak i porady mogą odbywać się telefonicznie lub za pomocą połączeń video.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
  • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (F00-F99).
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Nasi specjaliści:

mgr Barbara Angulska – pielęgniarka, terapeuta środowiskowy
mgr Olga Bartczak – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Marzena Górska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Katarzyna Iwasieczko – psycholog, psychoterapeuta
mgr Eliza Jabłońska-Janowska – psycholog, psychoterapeuta
mgr Elżbieta Krynicka – specjalista psychologii klinicznej
mgr Marcin Maciejski – certyfikowany psychoterapeuta
mgr Joanna Małecka – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Rafał Marszał – specjalista psychiatra
mgr Beata Nowacka – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Grażyna Rosiak – specjalista psychiatra
mgr Klaudia Stefanowska – psycholog
mgr Monika Szczesiak – psycholog, terapeuta środowiskowy
mgr Maksym Szumigalski – psycholog
mgr Marcin Wasela – specjalista psychoterapii uzależnień, pracownik socjalny
lek. med. Kinga Wiśniewska – specjalista psychiatra
mgr Marta Zentel – psycholog, psychoterapeuta

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Pacjenta kierowanego do objęcia przez Zespół Leczenia Środowiskowego należy wyposażyć w skierowanie (pobierz) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrze jest umówić pacjenta na wizytę:

poniedziałek - sobota od 7:30 do 20:00
Tel.  62 501 86 18,  782 899 298

Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie: rodzina, lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub każda osoba przez niego upoważniona.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.