Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
  • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (F00-F99).
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Nasi specjaliści:

lek. med. Dorota Kaczmarek - specjalista psychiatra
lek. med. Rafał Marszał - specjalista psychiatra
lek. med. Monika Radziszewska - specjalista psychiatra
lek. med. Grażyna Rosiak - specjalista psychiatra
lek. med. Kinga Wiśniewska - specjalista psychiatra
mgr Kaja Korczowska - certyfikowany psychoterapeuta
mgr Elżbieta Krynicka - specjalista psychologii klinicznej
mgr Joanna Aleksandrzak - psycholog
mgr Barbara Angulska - pielęgniarka, terapeuta środowiskowy
mgr Olga Bartczak - psycholog
mgr Marzena Górska - psycholog
mgr Katarzyna Iwasieczko - psycholog
mgr Eliza Jabłońska-Janowska - psycholog
mgr Joanna Łukacka - psycholog
mgr Joanna Małecka - psycholog
mgr Beata Nowacka - psycholog
mgr Marta Zentel - psycholog
mgr Marcin Wasela - pracownik socjalny

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Pacjenta kierowanego do objęcia przez Zespół Leczenia Środowiskowego należy wyposażyć w skierowanie (pobierz) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrze jest umówić pacjenta na wizytę:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 20:00
sobota od 7:30 do 15:00
Tel.  62 501 86 18,  782 899 298

Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie: rodzina, lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub każda osoba przez niego upoważniona.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.