Oddział Dzienny Psychiatryczny prowadzi terapię w trybie dziennym skierowaną do:
  • osób u których nasilenie trudności w życiu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) lub objawów choroby, powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym;
  • osób, które cierpią na zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjne, występujące pod postacią somatyczną oraz zaburzenia snu, psychozy, zaburzenia osobowości, nie wymagające całodobowej hospitalizacji;
  • osób, które właśnie ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych.
Informacje praktyczne:
  • Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (ODP) dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów;
  • Leczenie w ODP ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne;
  • Terapia w ODP trwa maksymalnie do 12 tygodni, zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00;
  • Pacjent na czas pobytu w ODP jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki;
  • Pacjent przebywający w ODP może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie;
  • Pacjent w trakcie pobytu w ODP otrzymuje posiłek oraz leki wg karty zleceń (na dni pobytu oraz na dni wolne).

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - sobota  7:30 do 20:00

tel. 578 878 000