Aktualnie w sytuacji epidemii koronawirusa nie jest konieczny bezpośredni kontakt z nami. Zarówno rejestracja jak i porady mogą odbywać się telefonicznie lub za pomocą połączeń video.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
  • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (F00-F99).
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Nasi specjaliści:

mgr Ewa Boruta – psycholog, psychoterapeuta
mgr Izabela Działak-Śliwa – specjalista psychologii klinicznej
mgr Piotr Furman – psycholog
lek. med. Piotr Gościmski – specjalista psychiatra
mgr Paulina Kasprzak – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Krzysztof Klementowski – specjalista psychiatra
mgr Elżbieta Krynicka – specjalista psychologii klinicznej
mgr Wojciech Małuszek – certyfikowany psychoterapeuta
lek. med. Jacek Pasternak – specjalista psychiatra
lek. med. Dawid Pluta-Plutowski – specjalista psychiatra
mgr Aleksandra Pogorzelska – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Szczepan Przeździk – psychiatra
mgr Monika Szczesiak – psycholog, terapeuta środowiskowy
mgr Maksym Szumigalski – psycholog
lek. med. Krzysztof Zabłocki – specjalista psychiatra
lek. med. Romualda Żelichowska-Kielska – psychiatra

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Pacjenta kierowanego do objęcia przez Zespół Leczenia Środowiskowego należy wyposażyć w skierowanie (pobierz) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 20:00
sobota od 7:30 do 17:30
Tel.  724 769 979,  62 592 09 00

Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie: rodzina, lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub każda osoba przez niego upoważniona.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.