Centrum Pielęgnacyjne Zielony Dom
Marek Olszewski

w ramach umowy z NFZ nieodpłatnie świadczy usługi w domu pacjenta w zakresie:
Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej nad pacjentami przewlekle chorymi, którzy nie wymagają hospitalizacji, a jedynie intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem prowadzącym i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz karty oceny pacjenta skierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Opieką pielęgniarki objęte zostają osoby, które uzyskują do 40 pkt w skali Barthel.

Przyjmowanie i wydawanie druków skierowań w biurze lub w domu pacjenta
od poniedziałku do piątku w terminie uzgodnionym telefonicznie pod numerami.
665 380 497 lub 501 743 945


BETAMED

Bezpłatna Opieka Pielęgniarska w zakresie:
Pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu, którzy wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich.
Podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjenci, którzy ze względu na swoje schorzenia wymagają udzielenia systematycznych świadczeń pielęgniarskich mogą liczyć na pielęgniarską opiekę domową opłacaną w całości przez NFZ. Stany szpitalne i schorzenia przewlekłe nie kwalifikujące chorego do hospicjum lub długoterminowej opieki domowej pozwalają skorzystać z usług pielęgniarskich w ramach POZ.
Pozostałe usługi pielęgniarskie.
W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym pacjentom szereg usług pielęgniarskich, w tym pełną obsługę chorych objętych wentylacją mechaniczną oraz zlecenia prywatne.

Zgłoszenia pacjentów:
od pn. - pt. od 8:00 do 16:00
Świadczenia w domu pacjenta
od pn. - pt. od 8:00 do 20:00
Telefony kontaktowe:
510 049 580 lub 502 187 620
PLACÓWKA ŚWIADCZY USŁUGI W RAMACH NFZ