Oferta terapeutyczna Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, lekami, hazardem, narkotykami i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego. Pacjenci ze skierowaniem lekarskim nie wymagający detoksykacji, przyjmowani są po uprzednich rozmowach diagnostyczno – motywujących. Program terapii jest oparty o zorganizowaną strategię oddziaływań psychologicznych: grupowych i indywidualnych w oparciu o koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Informacje praktyczne:
  • Pobyt w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu (ODTUA) jest bezpłatny;
  • Leczenie w ODTUA ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne;
  • Terapia w ODTUA trwa ok. 6 tygodni, zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00;
  • Pacjent na czas pobytu w ODTUA jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki;
  • Pacjent przebywający w ODTUA może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie;
  • Pacjent w trakcie pobytu w ODTUA otrzymuje posiłek oraz leki wg karty zleceń (na dni pobytu oraz na dni wolne).

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 7:00 do 20:00
sobota od 7:00 do 20:00
tel.  63 243 67 67,  63 244 43 95