RODZAJ PORADY / USŁUGI CENA
Alergologiczna 160 zł
Alergologiczna ze spirometrią 140 zł
Alergologiczna z testami 260 zł
Badanie neuropsychologiczne 100 - 400 zł
Biopsja 240 zł
Diabetologiczna profesorska 150 zł
Diabetologiczna 120 zł
Endokrynologiczna 150 - 180 zł
Ginekologiczna 160 zł
Hepatologiczna 120 zł
Kardiologiczna 220 - 250 zł
Echo serca 100 zł
Kardiologiczna dzieci 260 zł
KTG 50 zł
Logopedyczna 50 zł
Laryngologiczna 130 zł
Nefrologiczna 150 zł
Neurologiczna 120 zł
Opinia neuropsychologiczna 60 - 100 zł
Psychiatryczna 150 zł
Psychiatryczna dzieci 120 zł
Psychologiczna 120 zł
Psychologiczna - psycholog kliniczny 120 zł
Psychoterapeutyczna 120 zł
Reumatologiczna 150 - 180 zł
Terapeutyczna - terapeuta uzależnień 100 zł
Urologiczna bez USG 150 zł
Urologiczna z USG 220 zł
USG tarczycy 50 zł
Ksero dokumentacji medycznej (za stronę) 0,30 zł