Serwis programu „Inteligentny Rozwój”

Fundusze europejskie z programu polityki spójności 2014-2020

Tytuł projektu: Dotacja na Kapitała obrotowy dla Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp J.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/09/2020

Całkowity koszt realizacji Projektu - 74 976,00 zł

Źródła Finansowania - Środki wspólnotowe - 74 976,00 zł